Kela-korvaus

Korvausta lääkkeistä maksetaan vasta kun asiakkaan alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 € vuoden alusta alkaen. Alkuomavastuu voi täyttyä joko yhdestä tai useammasta eri lääkeostosta lääkkeen hinnasta riippuen. Tieto alkuomavastuun täyttymisestä päivittyy reaaliaikaisesti apteekkien ja Kelan tietojärjestelmään. Tämä 50 euron alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä aletaan soveltaa  vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta. 

Alkuomavastuun täytyttyä Kela maksaa korvausta kolmessa eri korvausluokassa:

  • Peruskorvaus: 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  • Alempi erityiskorvaus: 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  • Ylempi erityiskorvaus: 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta, mutta maksat jokaisesta lääkkeestä 4,50 euron omavastuun.

Korvausta maksetaan vain niistä lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon ja joille Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt korvattavuuden. Lääketoimitusvälejä ja –määriä seurataan apteekissa Kelan ohjeiden mukaisesti.

Kela-korvausta maksetaan yleensä kerralla 3 kuukauden lääkehoitoa vastaava määrä.  Erityisen kalliita lääkkeitä korvataan kerralla vain yhden kuukauden tarvetta vastaava määrä. Erityisen kalliita ovat lääkkeet, joilla yhden pakkauksen hinta ylittää 1000 €. Uusi lääke-erä korvataan, kun edellinen on käytetty annosteluohjeen mukaisesti lähes kokonaan loppuun. Käytännössä uuden erän voi ostaa noin viikkoa ennen edellisen loppumista.

Suurista lääkekuluista voit saada lisäkorvauksen. Lisäkorvausraja  vuonna 2019 on 572 €. Kun tämä vuosiomavastuuraja  ylittyy, maksat jokaisesta korvattavasta lääkkeestäsi 2,50 €/lääke loppuvuoden ajan. Myös 50 euron  alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta.

Viitehinnan ylimenevä osuus lääkkeen hinnasta ei kerrytä vuosiomavastuuta eikä sitä lueta myöskään mukaan alkuomavastuuseen.

Lisätietoja lääkkeiden korvauksista ja erityiskorvaukseen oikeuttavista sairauksista: www.kela.fi/laakkeet